+48 58 301 25 19

OFERTA

Zajmujemy się wykonywaniem i montażem konstrukcji stalowych na potrzeby budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, rafineryjnego i okrętownictwa.
Posiadamy certyfikat na zgodność z wymaganiami norm EN 1090-1 ( Exc-3) oraz EN ISO 3834-2

Prowadzimy wewnętrzną kontrolę jakości, prowadzoną przez dozór produkcyjny i inspektorów jakości posiadających niezbędne uprawnienia spawalnicze. Badanie nie niszczące spoin wykonują zewnętrzne firmy z uprawnieniami do defektoskopii.

Konstrukcje stalowe:

 • wykonawstwo i montaż konstrukcji stalowych; hal produkcyjnych, magazynowych,
 • sportowych itp., wykonywanych wraz z obudową,
 • wytwarzanie i montaż instalacji ciśnieniowych rurociągów przemysłowych
 • i ciepłowniczych, wraz z konstrukcjami wsporczymi i estakadami oraz instalacji odpylania i odsiarczania spalin,
 • wytwarzanie i montaż konstrukcji uzupełniających dla budownictwa przemysłowego
 • i mieszkaniowego np. bariery, schody, konstrukcje wsporcze, galerie, szachty,
 • wymiany, świetliki, czerpnie itp.
 • prefabrykacja podzespołów i montaż silosów i zasobni elewatorów oraz magazynów płaskich,
 • wykonawstwo i montaż stalowych urządzeń przemysłowych typu przenośniki taśmowe,
 • śrubowe, redlery, skrubery, cyklony itp.,
 • wykonawstwo i montaż konstrukcji stalowych mostów pomostów i kratownic wsporczych.

Okrętownictwo

 • produkcja pokryw małogabarytowych, furt, pomostów i ramp wraz z kinematyka i hydrauliką
 • prefabrykacja podzespołów płaskich i przestrzennych sekcji okrętowych
 • ślusarka okrętowa, zawiasy, uchwyty, zaczepy, schody, drabiny
 • gotowe obiekty pływające: pontony, pływaki, odboje
 • wykonawstwo konstrukcji stalowych wyposażenia zbiorników i urządzeń offshore dla platform wiertniczych
 • wykonawstwo osprzętu i ślusarki okrętowej – fundamenty, drabiny zrębnice, furty, rampy, itp.